Dọn nhà khi khách sắp gõ cửa

Thayvìcốtổngvệsinhcănnhà,giachủnênchúýmộtsốđiểmnhỏđểkịpđónkhách.Ảnh:RodnaeProductions/Pexels.Bạnhãyt ...